Islams fall_m

Islams fall

jw_600 

Budskap til Norge:

Jeg håper også at Herren Jesus, ved sin Ånd, vil vise deg hva som bør gjøres med innholdet I budskapet – fordi vi lever i utrolig profetiske tider. Og jeg har en følelse av at vi snart vil se en krig i Midtøsten som vil lede til den største vekkelsen som noensinne har truffet Midtøsten. Og jeg ville ikke bli overrasket hvis denne lille krigen med Hamas i Gaza fører til krig med Damaskus og med Hezbollah i Libanon.

Faktisk, så skrev jeg til Stabssjefen i Israel og advarte om at dette ville skje;
At snart vil Israel bli angrepet med tusener av raketter, ikke bare fra sør, men fra muslimer i Syria, hvor Hezbollah har hundretusener av raketter i hendene sine.

En gudskvinne fortalte meg for et og et halvt år siden:
”Herren sa til meg, at profeten Jesaja kapittel 17 snart ville bli oppfylt, når Damaskus ville bli forvandlet til en ruinhaug og lagt øde.”

Jeg snakket en gang med en pilot- en Israelsk pilot- der jeg sa: ”Dere vil ikke bli angrepet umiddelbart av Iran, men Iran vil la president Assad og Hizbollah den verste del av jobben for seg og senere angripe dere”. Så sa han til meg; ”Hvis de angriper oss og Tel Aviv, så vil vi legge Damaskus flat”. Jeg tror dette leder til oppfyllelsen av Guds Ord.

”Den som dreper med sverdet, vil falle for sverdet”. Dette er Jesu egne ord. Islam dreper med sverdet. Sverdet etterfulgte Koranen, og Muhammed kjempet 53 kriger. Han ødela mye av fruktene av apostlenes virke og menighetene i Midtøsten. Derfor vet vi at det var ondskap.
Det mest lukkede landet i verden for Evangeliet om Jesus, hvor verken Billy Graham eller Osborne våget seg til å forkynne , er Saudi Arabia. Du kan til og med ikke ta med deg Bibelen tilbake med fly til Saudi Arabia. Det viser oss at når den islamske kraften kom til Mekka og Medina, så spredte den seg over hele Midtøsten. Det var en antikrists ånd.

Hvis den Allah var den samme Gud som Israels Gud, ville døren være åpen for forkynnelse av evangeliet der. Hvordan kan Gud, vår Gud og Allah skulle være den samme Gud? Han sendte sin Sønn som frelse til alle som omvender seg fra synd, og så sier Allah, som skal være samme Gud:
”Åh, du kan ikke forkynne dette evangeliet i Saudi Arabia.”
Alle med litt intelligens sier: ”Hvordan kan det være?” Hvordan kan Allah kjempe mot seg selv?”. Han drepte Guds Sønn. Han vil at vi skal forkynne dette til hele verden. Og hvis Allah er den samme Gud, sier Allah at vi ikke skal forkynne Ordet om Jesus i Saudi Arabia”.

På denne måten vet vi at dette er fra djevelen. Vi vet at det er antikrists ånd. Det må bindes av Herren, i Jesu navn.

Gud bruker den neste krigen for å få giften til Islam ut av hjertene til hærskarer av arabere.
Det vil skje i Midtøsten, frem til Ordet fra profeten Jesaja oppfylles.

Jes. 19:23-25. Der står det:
”På den dagen skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene sammen med assyrerne. På den dagen skal Israel være en av tre sammen med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden
(Gud taler), som hærskarenes Herre velsigner og sier: ”Velsignet er Egypt, Mitt folk, og Assyria, Mine henders verk, og Israel, Min arv.”

Jeg sier det vil bli en kort krig med Damaskus, med Islam som kraft hos araberne. Den som griper til sverdet vil falle for Israels sverd. Det vil føre til velsignelse for araberne, fordi dette til slutt vil bli til frihet. Frihet sammen med sine brødre og halvbrødre- de er ikke nevøer, de er halvbrødre av jødene. Disse tre vil sammen- Egypt, Israel og Assyria, være en velsignelse midt på jorden.

Jeg vil at du skal vite at araberne ikke er Israels endelige fiende. Hvis du blir ledet av den Hellige Ånd, som sønn og datter av Gud, så har du omvendt deg i sannhet fra dine synder.
(og det har vi, i vår åndelige kledning. Enhver se til hvordan han/hun lever og ikler seg Herren.)
Hvis vi er Hellige og står foran Herren, så har vi kraft til å gå i fronten av Israels armé. På en måte så har vi gjort dette under disse tre dagene. Jeg tror at jeg vil høste fruktene av dette sammen med Israel, ved Guds nåde, når jeg reiser tilbake.

Når lovsangerne gikk foran arken, beveget Herren seg over Israels hær. Vi behøver ikke kjempe med bomber, eller med fly. Våre våpen er åndelige, mektige til å bryte ned festningsverker. Den første du må bryte når du priser Herren, er Islams makt. Tramp den under føttene. Slik at araberne kan kysse ved grensene, slik Esau kysset Jakob. Ikke på innsiden av grensene. Araberne vil leve i fred med Israel når de lever innenfor deres egne Gudgitte grenser. Forsoning vil ikke koste Israel deres land. Esau og Jakob vil bli forsont ved grensen etter at vi har brutt Islams makt og kraft. Åh , det vil bli en herlig fred.

Det er i Midtøsten Gud gjorde de store ting: Abraham levde i Assyria, og i Egypt. Og han levde i Israel. Og Israelerne levde i Babylon, i Egypt og i Israel.
Så jeg sa: ” Herre, Du var i Egypt, og Du var i Israel. Var Du også i Babylon og Assyria? Gud åpnet mine øyne. ”Jeg var den fjerde i ovnen til Nebukadnesar. Jeg var der også”. Det er Midtøsten. Og Gud kommer til å vinne det tilbake. Han vil nedkjempe og rive ned islams makt. Araberne vil bli den største kanalen for velsignelse av Israels folk.

Vet du hvordan du vet at dette er sant? Fordi etter det (og dette er mitt andre poeng) vil vi ha Gog og Magog. Gog og Magog vil angripe Israel. Bibelen forteller oss at det skjer etter vekkelsen. Fordi i Esekiel 37, som jeg talte om i går, det er foran Esekiel 38 og 39. Så Israel er allerede i vekkelse, og araberne og jøder er ett. Gud kommer først til å hente dem som lever i Midtøsten.

Bibelen forteller oss, at når Gog og Magog angriper , så vil du ikke lenger finne i nasjonsrullen (som kommer med Gog og Magog) land som Egypt, ikke mer Assyria, du snakker om Togarma- Tyrkia, Gomer- Etiopia, eller er det mer Sudan-Persia? Ingen arabere! Bibelen sier at Israel vil hvile med grenser uten gjerder! I fred!

Fordi de var en del av vekkelsen! Og verden vil si til Gog og Magog: Hvorfor angrep dere Israel? Dette vil kanskje skje om bare sju år. Fordi vi vil først få krigen med araberne som kan komme til å skje når som helst. Damaskus lagt i ruiner og ødelagt.

Så er det vekkelse: Kom inn! Fordi nå vil kraften og makten bak giften til Islam til å være bundet over det arabiske sinn. Det vil ikke være behov for grenser rundt Israel. Fordi Esau og Jakob har kysset hverandre.

Så vil Gog og Magog bli rasende. Og nasjonene vil si: ”Hvorfor har dere kommet for å angripe?” Og Gog og Magog sier ikke: ”På grunn av Palestinerne”, men ”Har dere kommet for å ta rov?” ( ”rov” eng.= ”spoil”) . Det er hva nasjonene spør Gog og Magog. Det vil bli slik en overflod av olje i Midtøsten- og de siste tre bokstavene i rov= spoil er ”oil”. Gud kommer til å velsigne Sitt folk – og Gog og Magog vil angripe.

Du vet, jeg ville med Guds hjelp gå til Vladimir Putin og salvet ham. Husk historien om Elias som skulle salve Elisa, Jehu og Hazael?
Og så, når han kom til Hazael, så tror jeg det var hans erstatter, Elisa, som gikk til Hazael – han så Hazael, og han begynte å gråte. Han sa, ”Hvorfor gråter du?”. Han sa: ”Fordi jeg vet hva du kommer til å gjøre med Israel.” Men Gud fortalte meg: ”Du er Hans våpen, du er Hans kanal for dom over min nasjon, og jeg må salve deg!”.

Jeg er villig til å gå til Putin og salve ham til å angripe Europa eller Amerika. Det er parallellen, kanskje med tårer i øynene våre. Gud viste meg at jeg skulle tale dette budskapet, fordi:

Det kommer en 3. verdenskrig, Gog og Magog krigen, Esekiel 38 og 39.

Etter en vidunderlig enhet mellom Troende Jøder og arabere – en flokk, det er riktig, du leste riktig- det vil bli en flokk og djevelen vil hate det. Gud vil bruke hvilket verktøy Han anser nødvendig for å utføre dommen over Vesten. Bibelen sier, at det folket som er tilbake på jorden i den tiden vil være sjeldnere en fint gull.

Vi har ingen anelse- med all denne billige ”nåde, nåde, nåde”- og ”Vekkelse, vekkelse, vekkelse”- forkynnelse. Det finnes en gråtende profet! Hans navn er Jeremia- som sier: ”Jeg sier dere, Nebukadnesar er Guds verktøy. Han vil dømme dere for deres umoral. Omvend dere! ”Han gråt! Og de sa: ”Du! Du er ingen patriot! Du taler mot Israel.”

Du svekkes, Norge. ”Gå og gjem deg. Du svekker Israels Konge, Israels hær.”

Dere kan be så mye du vil, som Nordmenn, etter å ha løpt etter synd og bedrag, alkohol og alt. Gud kan redde oss hvis vi omvender oss! Men hvis vi fortsetter med umoralen, ekteskaps bruddene – så kan du be hva du vil. ” O, Gud frels Norge”.

Gud sier: ”Jeg kommer ikke til å frelse Norge” . Jeg vil sende Putin, Min tjener. Du salver ham til å gjøre jobben for meg”.

I det minste så er han en anti-homoseksuell. Han er mer mann enn de fleste europeiske politikere. Måtte Gud la ham høre sitt ord, slik at han selv må kjenne at han er under Guds kommando.

Hvor finner vi alt dette i Bibelen? Etter vekkelsen som vil skje under Løvhyttefesten – som inkluderer araberne – vil den inkludere alle hedninger som har blitt innpodet i Israel. Gi oss den doble salvelsen som vi har lengtet så etter. Jesus lovet den Hellige Ånd under Løvhyttefesten. Herren sa: ” Jeg brukte Løvhyttefesten, ikke pinsen”. Så vi vet at det vil skje.
Tidligregn og senregn vil falle på oss. Du vet, vi hadde alltid kveldsmøter. Herren viste meg at vi alltid hadde kveldsmøter. Hvor står det skrevet i Bibelen?
Når ble ånden utøst? På kvelden? Eller morgenen? Så vi har møter i Hinnomdalen både morgen og på ettermiddagen.

Jeg vil være klar til å motta den vekkelsen som vil føre Menigheten og Israel og Araberne og Jødene til en. En flokk. Så har vi noen år før 3.verdenskrig..

Vi går til Esekiel 38 og 39. Hva står det der? ”Jeg vil sende ild over Magog og over dem som bor i trygghet ved fjerne kyster. Da skal de kjenne at jeg er Herren”. Esek. 39.6.
Gud taler ! Og jeg hører mange Kristne si:
”Jeg håper du kan ha et åpent hjerte angående Gog, Magog og Israel. Vet du, Gud kommer til å angripe Gog og Magog i Israel, det er derfor han setter ”kroker i kjevene” Esek. 38:4.
Før de går for å bli tatt hånd om av Israels Gud, vil Han bruke (hvis Putin er der enda) Fyrsten av Ros. Han vil dømme dem som bor trygt ved de fjerne kyster, og Vesten som dveler i likegyldighet. Alt det som er sagt om Gog og Magog som angriper Israel blir feil !
Først vil Gog og Magog angripe USA!

Så Gud sier: ” Nå har dere gjort jobben for meg med dom over umoral og korrupsjon. Over Norge, over Europa, over Amerika, over Obama og teamet hans. Nå trenger han Putin for Israel”.

Min Gud er Gud. Han sier: ”Nå er det din tur”. Og det vil ta Israel sju måneder til å begrave de døde. Gog og Magog er ødelagt. Ikke av NATO, men av Gud over Israels fjellhøyder.

Du vet, det var fra Herren når min søster talte om min bok. Jeg håper dere alle vil lese den. I den viser jeg at araberne ikke er Israels siste problem, men at djevelen trenger en 3. verdenskrig for å bringe Roma inn i bildet. Det er utrolig når du ser det.

Jeg forkynte i David Wilkersons menighet, en hellig Gudsmann. Jeg var privilegert som fikk lov til å preke der. Han tok meg med til sin leilighet. Der så jeg hele byen New York, og den så ut som et juletre fra der jeg sto. Alle de store tårnene med sine lys, og når jeg kom med en bemerkning, sa han: ”Når jeg ser utover byen min, så ser jeg bare en kirkegård”. Det som skjedde med tvillingtårnene var bare begynnelsen. New- York by kommer til å bli ødelagt. Denne hellige Gudsmannen kunne ikke en gang se på byen.

Han sa: ”Når disse rikingene kommer med sine Chevrolet´er, sine dyre biler og alle pengene sine, så sier jeg ikke at de er alle sånn, men de ser etter hyggelige, friske og unge menn å ha sex med……”

Gud har sett det, alt det som skjer, all pornoen, all umoralen, og Gud er spyttende sint!
Hvis vi ikke omvender oss og legger det under blodet, så vil dommen komme, og den begynner med Guds hus, og så går den over nasjonene.

Så la oss be om å bli renset, bli renset fra enhver synd, fra all fangenskap, og forsone oss med våre koner, våre brødre som vi har såret dypt. Det finnes flere kristne i dag som er dypt såret av andre kristne, enn av folk i verden. Gud tilgi oss.

Djevelen er brutal. Bibelen kaller ham en ødelegger av nasjoner.
”O, Lucifer – ødeleggeren av nasjonene-” trenger en 3. verdenskrig for å få Roma inn i bildet. Jeg skrev om dette i min bok.

Vi har sett to verdenskriger. Etter den første sa djevelen: ”Dere må bli samlet”.
”Nasjonenes Forbund” (eng.”League of nations”) var menneskets djevelinspirerte svar på å gå tilbake til Babylon. Fordi det var essensen i Babylon. Hvis vi som mennesker (skulle ønske pave Frans kunne høre dette), kan forme enhet og bli ett- den menneskelige familje som ett- så kan vi få det til. Vi kan bygge tårnene våre! Vi kan sammen frelse verden. Gud ga enhver nasjon sitt språk. Så djevelen hater din kjærlighet til din nasjon. Hvis du lytter til ”New age” talsmenn så ønsker de å få frem budskapet om at vi alle er barn av denne (globale) byen jorden. Og vi må ta vare på den. Og vi må alle stå sammen. Med sosialistene. Med de homoseksuelle. Vi er ett, som Guds barn. Det er dit verden går. Enhet uten omvendelse vil lede til Babylon, og ikke til Jerusalem.

Bibelen sier, at de som vil gå gjennom portene til Jerusalem må være renset i Lammets blod.
Men til Babylon kan du komme med din egen kledning. Det er derfor det ikke er noen brud, men en skjøgekvinne som vil sitte på Dyret !

Så tilbake til krigene: Etter første verdenskrig, fikk vi ”Nasjonenes Forbund”, (”Ligue of nations” eng.) – begynnelsen av ”ett” og ”enhet”. Så tenkte djevelen, ”jeg trenger en annen verdenskrig fordi de enda ikke har forstått”. Så kom den andre verdenskrigen. Mer enn 50 millioner mennesker ble drept.
Jeg tror at i den neste verdenskrigen vil over 300 millioner mennesker bli drept. Djevelen brukte andre verdenskrig, når folk så alle ødeleggelsene og sa: ” Dette er forferdelig!”.
Så sa han : ”Dere må få til enhet”. Så ble ”Nasjonenes Forbund” (Folkeforbundet) til ”De Forente Nasjoner”.

For noen år siden fikk jeg et lite hefte i hendene, kalt ”The report of the club of Rome”. Og i den rapporten diskuterte den økonomiske- og politiske eliten problemer i vår generasjon. De kom sammen i Roma. De diskuterte energimangelen. Matmangelen.. Overbefolkningen. Forurensningen. Alle de store problemene. Og de sa: ”Vi må bli til ett- fordi vi har snart ikke mer energi, mer mat. Vi vet ikke hva vi skal gjøre med økonomien.” Så de lagde en rapport i Romaklubben der de fordelte verden på ti økonomiske enheter:
1 Amerika-Canada
2 Europa
3 Kina
4 Alle araberstatene
5 De afrikanske nasjonene osv
Så de fordelte hele verden på 10 enheter som Bibelen sier. Det kommer ikke til å bli Europa , det kommer til å bli hele verden – de ti tærne til Roma.

Jeg sa: ”Herre! De er klare til å oppgradere de Forente Nasjoner, FN, etter Gog og Magog krigen, til et verdens presidie av 10 presidenter”. Fordi New York vil bli ødelagt, så vil New York bli tilsvarende by til Jerusalem, en by som åpner portene til Verdenskirken som vil sitte på dyret med de ti hornene. Det vil bli en verdensregjering og en verdenskirke.

Det er derfor vi må gråte over mennesker som Ulf Ekman- i denne tiden! Herren er på vei til Jerusalem, men antikrist er på vei til Babylon- til Roma.

Vet du noe? Jeg har gode nyheter. Det er en parallell. I 1917 ble ”Nasjonenes Forbund” født. Frøet av det som skal bli den nye verdensregjering. Jeg ble overrasket av hvor de satte Israel, denne Roma-klubben. Fordi de satte alle araberne sammen (muslimene). De satt Israel sammen med New Zealand og Australia. Jeg reiser til Australia, og sier ”Gud kan gi dere kronen. Bibelen sier at fra 10 presidenter, så vil 3 bli forskjøvet. Ingen av disse presidentene vil bli leder, men et lite horn- en super Sekretær eller general, et lite horn. Han vil komme opp og bli verdenslederen, den falske Fredsmannen- og si: ”La meg gjøre det”. En Super Henry Kissinger, som tilfeldigvis også var jøde.

De gode nyhetene er : 1917 var ikke bare året for ”Nasjonenes Forbund”. Det var året for såkornet av Israel. En Gudsmann, Arthur Balfour, ble i 1917 påvirket av Kristensionister og andre kristne til å velsigne jødene. Onkel Arthur hjalp dem til å immigrere til Israel. Dette var begynnelsen til Israels gjenoppbygning, ikke bare Nasjonenes Forbund.

I 1948 sa djevelen: ”Bli ett”! De Forente Nasjoner som har vært mer uvennlig mot Israel enn noe annet land, fordi djevelen regjerer i det løgnens hus. Men i 1948 var det Israelere som danset, jøder i Tel Aviv, fordi staten Israel ble født.
Hvor du enn ser, til Babylon eller Jerusalem, sier Gud: ”Jeg velger Jerusalem!” for å lege verden. Og alle dem som blir tilbake i nasjonene etter Hans dom, vil komme opp hvert år for å feire Løvhyttefesten i Jerusalem og for å tilbe Kongen, og for å trøste jødene.

Så hvilken vei du enn ser, sa jeg: ”La Babylon være ett. Jeg reiser til Jerusalem”. Fordi Herren sier: ”På den dagen vil Jerusalem være det høyeste fjellet, og nasjonene vil komme opp dit, for å forkynne slutt på all krig. Min Bibel sier ikke: ”New York, New York, hvis jeg glemmer deg…” eller Génève, Génève”. ”Be for fredskonferansen der”.

Rettferdighet kommer ikke fra FN, fred kommer ikke fra Génève.
For Guds barn finnes bare en by. Jesus kommer ikke til Amsterdam. Han kommer med stor herlighet, båret av lovsang fra Sitt folk, til en høyde- Herrens Berg.
”Her vil jeg bosette meg til evig tid”.
”Folkene planlegger det som er nytteløst”, som Salme 2.1 sier. De vil løse midtøsten problemet gjennom å dele opp Guds land. Det er den norske regjeringens visdom. Det er amerikas visdom. Det er verdens nasjoners visdom.
Men Han som sitter i himlene ler med forakt og sier : ”Jeg vil innsette Min Konge, ikke i Roma, men på Min høyde i Jerusalem”.

Etter andre verdenskrig, FN 1948,ble Israel til en nasjon etter 2000 år. Profeten Jesaja sier: ”En nasjon skal bli født på en dag”. Vi står foran en kort krig mot Islams kraft, mot arabernasjonene, fordi Gud vil føre jødenes brødre tilbake, også du og jeg – til Israel – ti ut av hver nasjon.

Etter dette, kanskje syv år etter, så vil Gog og Magog hisse seg opp som en slange og si:
”Jeg vil ha hærbytte, jeg vil ha oljen”.
Men før de går opp sier Gud: ”Dere må fordele Min dom over kystlandene i Vesten som sover trygt, og jeg vil sende ild over de landene”.
Når de har oppfylt Guds Ord, og jeg er forberedt til å salve ham- det er hva Elias gjorde for Hazael- så vil Gud si: ”Nå kan du komme, fordi Jeg er Mesteren for denne rasen-
Kongenes Konge og Herrenes Herre”.

Så hva vil skje? Djevelen er så fornøyd med den tredje verdenskrig. 360 millioner døde eller rundt det antallet. Det er ikke til å tro. Europeerne løper alle rundt sitt eget ego og alt de har sin lyst i. Ha Ha Ha!

Å, Herre, dette er forferdelig! Vi vil ikke tro at Guds dom kommer over Europa og USA.
Hvis seks millioner jøder døde under Holocaust- ingen kom til det nivå av umoral som i vår generasjon… de fleste jøder var ikke med på abortene og homoseksualiteten, likevel måtte de ta veien til gasskamrene. Som min Bibel sier, at hvis Gud ikke sparte sitt eget folk som var mindre umoralske på 1940-tallet enn vår generasjon, så må man være helt blind for ikke å tro at noe verre enn andre verdenskrig vil komme over oss.

Forstår du nå hvorfor jeg er her? Jeg vil at Norge skal bli reddet fra dette. Det er derfor jeg taler her. Jeg sa: ”Herre, jeg må være en optimist”. Det er derfor jeg elsker Kjell så høyt. Jeg fant en mann som sa: ”La oss se hva vi kan gjøre med 300 Gideonitter for å få Norge under Guds nåde; kanskje også andre land.
Min sønn sier: ”Pappa, jeg vil at Norge skal være på side med Israel før tredje verdenskrig.”
Det er derfor dette senteret er her nå i Porsgrunn, Norge.

Jeg er nok en optimist, men Gud sier: ”Det var Norge som presset Mitt folk inn i Osloavtalen på den falske fredsmåten”
Terje (pastor fra Tønsberg), du ledet en bevegelse som ledet pastorer som representerte en ny dag for Norge- for å si ”unnskyld” til Israelske Knesset- medlemmer, til statsministeren.
Jeg oversatte brevet du skrev til hebraisk, og sendte det til mange av lovrepresentantene og jeg sa: ”Gud, på grunn av det, så er det håp for Norge” Og Gud viste meg det håpet på disse tre dagene.

Dere har hørt budskapet. Dere vet at dere er Guds sønner og døtre. Dere har forhåpentligvis renset dere fullt og helt. Gud trenger bare 300 sjeler for å vinne Norge tilbake, hvis vi går på Hans vei, ved Guds nåde!

Hvis resultatet av tredje verdenskrig er en verdensregjering av 10 presidenter, så er ingen av dem antikrist. Bibelen sier at det lille hornet (Daniel 7:8) fjerner 3 og blir keiser av Roma og får kontroll over verden, og sier : ”Jeg er din fredsmegler”.
Det finnes politikere i Europa som ser den forferdelige situasjonen vi er i.
Amerika har en gjeld på 17 trillion dollar og dør under Obama. To slike år til, og Amerika vil aldri mer være det samme. Hvis Putin kommer inn så er du for deg selv!
Og hvis du ikke sanser å holde fast på Gud så er du alene. Og din hær vil ikke hjelpe deg. Det er derfor jeg er her.

Og det er kanskje ikke for ingenting at jeg kommer fra samme by som Jeremia. Jeg bor der. Og Gud sa til meg at jeg skulle bo her. På den måten er jeg en profetisk røst til nasjonene. Men også et håp for Israel. ”Jeg vil lage en ny pakt med deg”. Og den pakten inkluderer deg.

Så dette er det tredje resultatet. Det første var Nasjonenes Forbund. Det andre var FN.
Etter tredje verdenskrig sier djevelen: ”Dere har sett nok død”. ”Ja ja”- det er derfor han elsker New Age- bevegelsen: ”Vi vil så gjerne bli ett. Vi er ikke nordmenn. Vi er verdensborgere.” Det er det verden ønsker. Det er hva den nye generasjonen ønsker. De vil heller spytte på deres egne Norske nasjonalitet.! Men jeg er har for å annonsere: Gud så denne uhellige bevegelsen på Babylons tid, og det var Han som skapte nasjonalitetene. Plutselig begynte alle å tale på forskjellige språk. Gud ga deg ditt språk.

Djevelen hater kjærligheten til hver enkelt nasjon og vil at du skal være verdensborger.
Så fort du aksepterer det får du ditt identitetsnummer på hodet eller armen. Du er ikke Nordmann lenger. Først og fremst er du borger og innbygger av denne byen jorden. Djevelen vil at alle skal ha det samme. Hvis du vil være homoseksuell må du rapportere til verdens Helseorganisasjon for å forsikre deg om at du ikke får AIDS. Det er den verden du kommer til å få.

Noe kommer til å skje i Jerusalem. I 1917, den første begynnelse, så kom jødene hjem som Gud lovte. I 1948 , ble Israel en stat, og jødene danset over hele Israel i tre dager og tre netter. Da behøvde de ikke alkohol for å feire. De var så takknemmelige. Etter 2000 år hadde de fått sin stat tilbake igjen.!

Hvis Israel har et valg om de vil være med i en grå , forent verden, hvor jødene må gi opp sin nasjonalitet, så vil jødene være den vanskeligste nøtt å knekke. De vil si:
”Vi har gått gjennom gasskamrene, vi har gått gjennom våre trengsler, vi har blitt gasset og ydmyket fordi vi holdt fast ved å være Jøder. Vi vil ikke gi opp vår nasjonale arv for å bli en del av denne verden”.

Vi Kristensionister vil komme sammen med Israel og si:
”Ja, vi går med dere, vi står med dere, se opp mot deres forløsning, den kommer”. Enheten til den verden som blir et resultat av tredje verdenskrig, den vil være en parallell til enheten blant Guds barn- Jøde og araber, men spesielt de ti fra hver nasjon. De vil si:
”Håpet kommer fra Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem”

Ulf Ekman, jeg har talt i menigheten din fra hjertet under Herrens salvelse om dette. Jeg vil du skal vite: ”At den Herre som kommer, Han kommer til Jerusalem”. Det vil bli den største vekkelse som ikke bare vil føre oss til det nivå apostlene var på, men høyere. Jeg bryr meg ikke, Ulf, om du forkynner dette til den katolske menigheten. Be meg om å komme til dine katedraler, og jeg vil forkynne der på grunn av deg.

Om du gir opp om Israel, om Jerusalem, så har jeg et ord til deg:
”Jerusalem, hvis jeg glemmer deg, så var det bedre for meg om min tunge sluttet å tale og festet seg til ganen.” Jeg sier under den hellige ånd: ”Hvis du går glipp av Jerusalem så har du ikke noe å si. Det var bedre om din tunge sluttet å tale” Alle prester , alle predikanter, brødre og søstre- Rom vil ikke være denne verdens frelse, men det vil bli til verdenssenter for regjering og verdenskirke. Jerusalem vil være byen hvor Herren innsetter Sin Konge på Hans hellige fjell. Alle nasjonene vil komme dit.

Å, jeg vil slutte her. Bibelen sier ”Hvert kne skal bøye seg for min Herre. Det vil bli en herlig dag. Daniel sier: ”Jeg så en Mann med stor kraft og herlighet”. Denne gang kommer Han ikke på et esel; denne gang kommer Han ikke som en lidende tjener.
Denne gang kommer han får å eie denne verden. Hans herredømme vil være fra kyst til kyst.
Han vil være Konge over Konger som Sakarja sier: På den dagen, vil Herren, din Herre, vår Herre, være Konge over hele jorden. Og nasjonene kommer dit opp. De vil finne noe i luften når de våkner opp i Trondheim, i Amsterdam, i Orlando, og de vil si at det er en letthet- og de setter på TV´en- og etter Washington DC så er det mer journalister i Jerusalem enn noe annet land.

Jeg liker at når Bibelen sier at ”hvert kne skal bøye seg”- ikke bare pinsevenner, ikke bare karismatikere- hvert kne når de ser Herren. Herligheten vil komme ned over det Tredje Tempel som Esekiel slutter med.- Herrens Tempel. Uten det tempelet vil Han ikke komme.
Når han kommer gjennom den østre porten , fyller Han Huset med Sin herlighet.
Han som døde på korset for å rense deg fra enhver synd og gjøre dere til Sønner og Døtre av Sin Far, kommer til å herske i denne verden. Og herligheten vil bli så stor at journalistene for første gang vil rapportere fra knestående.

”Mine damer og Herrer, dette er Television Norge, jeg ser mine kolleger på sine ansikter. Noe skjedde i kveld. Vi kan ikke se på det engang. Herligheten er for stor. Jeg er så lei meg for hva jeg sa om Israel, og når disse Jødene bygde dette Tempelet så gjorde vi journalister narr av dem. Fordi jeg ser noen har kommet for å ta Herredømmet over denne jorden, i de eneste hender som verden er trygg. – De gjennomborede hender til vår elskede Herre, som ikke vil bryte et knekket rør.

Du har gått gjennom dine problemer. Du har vært trist, som meg, når vi sviktet Herren. Men om ditt hjerte er sønderbrutt, så vil du være en kanal som kan røre ved Israel inn i denne time. Vi vil puste på dem, identifisere oss gjennom dem, som profeten og barnet, og leve ut det Gud har gitt oss.

Hva står det? ”Hedninger, må dere vise dem nåde, Jødene, gjennom nåden som Gud har gitt dere.” Legg dere ned for dem. Ikke som et traktat ved klagemuren, men som en personlig identifisering. Ikke som et traktat, en liten beskjed. Men kom til Israel med det Ordet som var på Ruths hjerte.

Jeg ser på en søster her nå. Vil du bli den Ruth som sa til Naomi : ”Jeg går med deg”. Hun klamret seg til Naomi og sa: ”Din Gud er min Gud”.
Vi som Kristne kan si dette fordi Israels Gud er vår Gud. Ikke be til Jesus. Be til Gud. Det er gjennom Jesus vi kommer til Hans Far. Vi tror ikke på to guder , vi tror på En Gud.
”Fader Vår, du som er i himmelen….” ” Din gud Naomi, er min Gud, og jeg omfavner ditt folk som mitt folk.”

Har du omfavnet det jødiske folk? Når jeg ser soldatene, når jeg kjører inn i ”Israel proper” gjennom barrikadene fra Anatot, sier jeg ”Herre jeg elsker dem”, fordi de er Guds folk.

Dette er timen når Gud kommer til å utøse av Sin Ånd. Det hebraiske ordet når det står i Ruths bok, at hun ”tok tak i Naomi”, det ordet er det samme i Sakarja når det står
(jeg kjenner at Guds Ånd sier: ”Fortell dem det”) ti hedninger fra hver nasjon vil ta tak i, som Ruth med Naomi, det samme ordet, ”take hold” ikke bare si ”vi vil be litt for dere mens vi venter på opprykkelsen” men ” vi vil gå med dere, stå sammen med dere, ha dere i hjertet for å se at dere får deres største time oppfylt.” Så når Han kommer vil vi stå ansikt til ansikt- du vil stå ansikt til ansikt når Herren gjenoppretter Sion.

Og vi vil si ”Kom, Jeshua. Denne verden er i krise. Vi er klare til å feire Din Fest. En fest for nasjonene, som Løvhyttefesten er”

Så Sakarja ender: De som vil være igjen av nasjonene, som overlevde tredje verdenskrig- de vil gi Jerusalem sitt egentlige sted. Vi vil bøye oss på kne sammen med alle disse journalistene som har rapportert det som nettopp har skjedd, på denne planet jorden- og vi vil være på knærne. Nasjonene vil sende statsministrene sine- for når Jesus , Kongen over alle statsministre er i Jerusalem, så trenger vi ikke reise til USA- vi vil gå til Ham og vi vil ha det rette ordet for Norge og for alle nasjoner. Dere vil være Hans ambassadører.

Kom fort, for å redde Norge for denne timen.

Jeg takker alle dere som ved bønn og støtte hjelper oss til fortsatt å være en røst for Israel.
For å støtte arbeidet, vennligst send din gave til:

International Christian Zionist Center

Kristent Sionist Center


 

Kjære Inger Lise og Kjell,
Ulike mennesker som fikk vanskeligheter med å høre hva som ble sagt under min preken til Norge, ønsket talen skriftlig. Dette er nå tilgjengelig og vi er takknemmelige for å sende det til dere. Bruk budskapet og fortell det til så mange som mulig, og at Gud velsigner deg mens du gjør det. Gud virker på det og blir forherliggjort gjennom dette.

En norsk søster skrev:

”Kjære Jan Willem, Jeg hørte på det, og Den hellige Ånd kom med ild over meg, så jeg har jobbet dag og natt med å fortelle dette meget viktige budskapet til så mange som mulig. GUD VELSIGNE DEG for hva du gjør for Israel, og for å gå i forbønn for Norge i disse vanskelige tider med trusler.”

En norsk pastor skrev:

”Tusen ganger og mer har jeg aldri hørt et slikt salvet budskap som dette før. Aldri før har jeg hørt sannheten om Islam åpenbart med en slik klarhet som i dag. Dette budskapet er en gave til alle som ønsker å høre sannheten og stå for den.
Ingvar Torvik, ekteskapsrådgiver.

Jan Willem van der Hoeven,

Direktør, International Christian Zionist Center

Brevet er oversatt til norsk ved Paal Andre Billbo

Slider-bok_grønn_960