Historie

Kristent Sionist Senter ble startet i mai 2014. Det offisielle navnet er International Christistian Zionist Center Norway. Som navnet antyder er vi en nasjonal underavdeling av International Christian Zionist Center Jerusalem.

Hovedorganisasjonen er stiftet av Jan Willem van der Hoeven, og vi deler og jobber etter den visjonen som er blitt gitt ham.

Visjon

Vi har som visjon å styrke forholdet mellom jøder og kristne i Norge. I det ligger det å aktivt stå opp for den jødiske staten Israel.