Pressemelding

Kjørholt Gård, 14.juni 2014

PRESSEMELDING:

På Kjørholt Gård ved Porsgunn ble International Christian Zionist Center Norway
stiftet den 30.05.2014. Til daglig blir sentret omtalt som Kristent Sionist Senter.
Jan Willem van der Hoeven er stifter og driver organisasjonen International Christian Zionist
Center i Jerusalem. Han er en kjent forkynner som var en av grunnleggerne til Den
Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Kommer nå til Norge og blir med på den
offisielle markeringen av den norske avdelingens stiftelse. Dette vil skje under Kristent
Sionist Senter’s første sommer konferanse den 17. – 20. Juli. Her vil van der Hoeven være en
av hoved talerne der også Judith og Ingvar Torvik, Margun og Jostein Skevik deltar med fl.
Lise og Kjell Madsen Kjørholt er vertskap på Kjørholt Gård der den nye organisasjonen har
sitt hovedsete. Gården har allerede blitt brukt til ulike møter og vil nå også huse den nye
organisasjonens møter, konferanser og seminarer. Visjonen som Jan Willem van der Hoeven
og hans kone Ellen er bærere av, vil prege også det norske sentret.
Kristent Sionist Senter skal være et ressurs senter der opplysning og undervisning om Israel
og Midtøsten vil stå sentralt. Sentret vil arbeide mot den stadig økende antisemittismen som
brer om seg, ikke bare i Europa men også i Norge. Som også navnet tilsier, vil senteret hegne
om og forsvare den jødiske staten Israel og dens hovedstad Jerusalem (Sion). Landet er den
eneste demokratiske staten i Midtøsten. Vi vil forsvare landets rett til å forsvare seg og bli
behandlet internasjonalt på samme måte som alle andre demokratiske stater i verden.
Sentrets arbeid retter seg først mot de kristne, men også mot de øvrige pro-israelske
organisasjonene, for å vise at Norge står samlet for Israel. Arbeide for å føre menigheten
tilbake til kristendommens røtter. I dette ligger også å peke på menighetens / kirkens åndelige
og moralske ansvar ovenfor Israel
Vi vil være med å oppmuntre befolkningen i Israel; Bidra til handel og samarbeid med landet,
minne dem om den legitimitet som hviler over staten, og den forløsning som er i vente for
dem som folk i følge Bibelen.

TIDEN NÆRMER SEG

Vi opplever en tid med stadig økende uro, særlig rundt Midtøsten. Samtidig ser vi at løftene
som fremgår i Guds Ord oppfylles. Som kristne står vi sammen med jødene og er podet inn i
det samme oljetreet, som er Kristus. I Ham har vi fått arverett iflg. løftene til Abraham, kfr
rom.11:24…gal.3:29.,
Vi tror Guds ord, Bibelen, sier det slik: Den som velsigner Israel skal bli velsignet 1.Mos.12:3
”Fra Sion skal lov utgå og Herrens Ord fra Jerusalem.” (Jesaja.2:3).
Som kristne venter vi at Herren skal vende tilbake til Sion, Jerusalem jødenes evige
hovedstad.

”..dette er Mitt hvilested for all tid. Her vil Jeg bo, fordi Jeg har lyst til det..” (salme
132:13-14)

For mer info se. kristensionist.no, tlf. 45613438 / 35511649

Lise og Kjell Madsen Kjørholt